Område Git

1. Skapa ett git repo

Ett repository är en katalog som innehåller alla filer för ett projekt.

Skapa ett git repo

2. Spara ändringar med git

För att spara ändringar i ett repo så använder Git commits.

Spara ändringar med git

3. Git historik

Ett repo innehåller en historik över alla ändringar som gjorts i projektet.

Git historik

4. Att ångra med git

För att arbeta med historiken i Git så behöver du veta hur du kan ångra ändringar.

Att ångra med git

5. Git remotes

Git körs lokalt på din dator. För att koppla Git till en server så behöver du en remote. En remote är en kopia av ditt repo som ligger på en server, som GitHub.

Git remotes