Skapa ett Git repo

📕 2 minuters läsning

Introduktion

Ett Git repo är en katalog som innehåller alla filer för ett projekt. Det är en katalog som du behöver skapa och initiera för att Git ska kunna spåra ändringar i filerna.

Instruktioner

För att arbeta med Git behöver du först skapa ett Git repo. Detta gör du genom att skapa en katalog och initiera den med Git. Skapa först en katalog och gå in i den.

mkdir <namn på katalog>
cd <namn på katalog>

Kommandot för att initiera katalogen som ett Git repo är git init. Detta kommando skapar en .git katalog i den aktuella katalogen. Detta är den katalog som Git använder för att spåra ändringar i filerna för repot i den aktuella katalogen.

git init

Filer och kataloger som börjar med . är dolda i Linux. Detta gäller även .git katalogen. För att se dolda filer och kataloger i Linux kan du använda kommandot ls -la.

Generellt sett bör du inte ändra i .git katalogen. Om du gör det kan du förstöra ditt Git repo och du förlorar då all historik och ändringar.

Klona

Om du vill använda ett befintligt Git repo kan du använda kommandot git clone för att klona det. Detta kommer att skapa en katalog med samma namn som repot och kopiera in allt innehåll från repot i den nya katalogen.

git clone <repo url>