Tema Hur

1. Git

Det här området innehåller en grundläggande introduktion till hur du arbetar med Git.

 1. Skapa ett git repo
 2. Spara ändringar med git
 3. Git historik
 4. Att ångra med git
 5. Git remotes

Git

2. Github

Det här området finns för att förklara några av de begrepp och program som du kommer att använda.

 1. Skapa ett github repo
 2. Skapa filer på github
 3. Synka filer med github
 4. Konflikter
 5. Använda kod från github

Github

3. Arbetsflöde

Det här området finns för att förklara några av de begrepp och program som du kommer att använda.

 1. Branches
 2. Slå ihop branches, merge
 3. Föreslå ändringar, pull requests

Arbetsflöde