Git historik

📕 2 minuters läsning

Introduktion

En av styrkorna med Git är att du får en historik över alla ändringar som gjorts i ditt projekt. Detta gör att du kan återgå till tidigare versioner av ditt projekt om du skulle behöva det.

Historiken sparas i ditt repo i form av commits, där varje commit är en version av ditt projekt. Det är alltså inte bara filerna som sparas utan även en beskrivning av vad som ändrats i filerna.

Instruktioner

Fortsätt arbeta på det repo du skapade i föregående moment. Du kan nu se en historik över alla ändringar som gjorts i ditt repo genom att skriva git log.

git log

Fler commits, repetition

Prova att lägga till en eller flera filer samt ändra på befintliga filer. När du är klar så gör en commit.

Repetera kommandona och använd dem.

  • Redigera textfilen med nano, nano hello.txt, lägg till en rad med text.
  • Lägg till en ny fil, touch newfile.txt.

Lägg till filerna i staging area genom att skriva git add <filnamn>. Du kan lägga till flera filer genom att skriva git add <filnamn1> <filnamn2>.

Kontrollera sedan statusen för ditt repo genom att skriva git status -s. Detta kommer att skriva ut statusen för ditt repo på ett kortare sätt.

Gör sedan en commit genom att skriva git commit -m "<meddelande>".

Historik

Du kan nu se historiken för ditt repo genom att skriva git log. Detta kommer att skriva ut en lista med alla commits som gjorts i ditt repo.