Bash

📕 3 minuters läsning

Introduktion

Bash är en kommandotolk till Linux. Det är en textbaserad gränssnitt som används för att kommunicera med datorn. Bash är en av de vanligaste kommandotolken för Linux.

För att köra den här kursen och använda dig av Git så underlättar det om du har lite grundläggande kunskap om hur du navigerar i filsystemet med bash.

Instruktioner

Starta Git Bash eller ett annat terminalprogram.
När du startar Git Bash så kommer du se en prompt som ser ut ungefär så här:

Git Bash

Nu kan du navigera i filsystemet. För att göra det så behöver du använda kommandot cd (change directory) följt av vilken katalog du vill byta till. För att navigera till din hemkatalog så skriver du:

cd ~

Skapa en katalog med namnet test, kommandot för att skapa en katalog är mkdir (make directory) följt av namnet på katalogen.

mkdir test

För att byta från din nuvarande katalog till katalogen test som du skapade behöver du använda cd test. För att se vilka filer och kataloger som finns i den katalog du befinner dig i så kan du använda kommandot ls (list).

Kontrolla att du är i mappen test genom att skriva pwd (print working directory). Programmet skriver då ut den fullständiga sökvägen till den katalog du befinner dig i.

Skapa sedan en fil med namnet test.txt, för att göra det använd dig av kommandot touch. touch skapar en tom fil.

touch test.txt

Om du har följt instruktionerna har du nu en katalog som heter test med en fil som heter test.txt i den katalogen. Kontrollera detta med ls.

Exempelkommandon i bash

Nu kan du ta bort katalogen test med kommandot rm (remove). För att ta bort en katalog så behöver du använda flaggan -r (recursive).

Men innan du kan göra detta så behöver du gå upp ett steg i katalogstrukturen med cd ... Sedan kör du:

rm -r test