Konfigurera Git

📕 2 minuters läsning

Introduktion

När du installerat färdigt Git så är du nästan redo att börja använda Git. Men för att arbeta med Git så behöver du ange ditt namn och din e-postadress. Det är för att kunna identifera vem som har arbetat med koden.

Instruktioner

För att konfigurera användainformationen i Git så behöver du starta Git Bash på din dator. När du har startat programmet så är det enklast att använda följande kommandon i terminalen för att spara dina uppgifter:

  git config --global user.email "you@example.com"
git config --global user.name "Your Name"

Använd samma uppgifter som du använde när du registrerade ditt konto på GitHub.

Du kan även redigera uppgifterna med en textredigerare.

Om du inte har valt redigeringsprogram så använder Git Vim som redigeringsprogram. Vim är notoriskt svårt att använda.

För att redigera filen i Vim så behöver du följa dessa steg:

  1. Tryck på i för att gå in i redigeringsläge.
  2. Ändra dina uppgifter.
  3. Tryck på esc för att gå ur redigeringsläge.
  4. Tryck :x för att spara och avsluta.

Behöver du avbryta utan att spara så trycker du :q! istället.

Kommandot för det är:

git config --global --edit