Bash kommandon

📕 4 minuters läsning

Introduktion

Den här sidan försöker inte vara någon utförlig guide till Bash, men det kan vara bra att känna till lite fler kommandon. Det så att du kan navigera, skapa och ta bort filer och kataloger.

Instruktioner

Här nedan hittar du ett antal kommandon för att navigera och manipulera filer.

Kom ihåg att du nästan alltid kan köra ett kommandon med --help för att få mer information om det.

KommandoBeskrivning
lsListar innehållet i en katalog, -la för att se allt
cd <katalog>Går till en annan katalog, enbart cd tar dig till /home/<user>
mkdir <katalog>Skapar en ny katalog
touch <filnamn>Skapar en fil
rm <filnamn>, rm <katalog>Tar bort en fil, ska du ta bort en katalog lägg till -r, recursive. Innehåller katalogen filer kan du behöva -rf för force.
cp <filnamn> <destination>Kopierar en fil till angiven destination
mv <filnamn> <destination>Flyttar en fil till angiven destination
cat <filnamn>Läser en fil och skriver ut den i terminalen
historyListar din kommando-historik, du kan seadan köra kommandot från historiken med !nummer

För att navigera i filsystemet så kan du använda dig av kommandot cd. Detta kommando tar dig till en annan katalog. En viktig del att förstå i detta är att alla kataloger innehåller ., som representerar den katalogen du befinner dig i och .., vilket representerar den katalogen som ligger ovanför (parent) den du befinner dig i.

Så för att referera till nuvarande katalog så använder du dig av .. Det är viktigt att känna till när du till exempel ska kopiera eller flytta filer.

Så för att kopiera en fil från mappen test till den nuvarande katalogen så skriver du:

cp test/<filnamn> .

Redigera textfiler

För att redigera textfiler så kan du använda dig av kommandot nano. Det är ett enkelt textredigeringsprogram som är enkelt att använda.

nano <filnamn>

Superuser

Vissa kommandon i Linux kräver att du kör dem med superuser-rättigheter. Det gör du genom att skriva sudo följt av kommandot du vill köra. Det kommer att be dig om ditt lösenord och sedan köra kommandot.

Var försiktig med att köra kommandon med sudo, det kan leda till att du skadar din dator.

sudo <kommando>