Tema Varför

Många lärare vill använda Git och GitHub i sin undervisning, många har kanske ett varför men inte ett hur. Förhoppningsvis har frågor kring hur Git och GitHub används besvarats i de tidigare temat och du känner nu att du behärskar verktyget.

Men varför använda Git och GitHub i undervisningen och hur kan det praktiskt användas.

1. Pedagogiskt

Det här området finns för att förklara några av de begrepp och program som du kommer att använda.

Pedagogiskt

2. Samarbete

Det här området finns för att förklara några av de begrepp och program som du kommer att använda.

Samarbete