Versionshantering

📕 3 minuters läsning

Introduktion

Versionshantering är ett sätt att spara och hantera ändringar i filer. Det är ett sätt att spara historiken för filer och för att kunna återställa tidigare versioner av filerna, eller kunna se vad som ändrats i en fil och av vem.

SVN och Git är två exempel på versionshanteringssystem.

Tänk på

  • Git och GitHub är inte samma sak. Git är ett versionshanteringssystem och GitHub är ett webbaserat verktyg för att samarbeta kring kod.

Exempel

Du har förmodligen använt en versionshantering på ett eller annat sätt tidigare. Kopior av en fil eller mappar, backups, att spara det du arbetar med så att du kan återställa det om något går fel.

Du kan tänka på versionshantering som en tidslinje för filer. Du kan se vad när en fil har skapats eller tagits bort, vem som har gjort ändringar och vad som har ändrats. Du kan gå fram och tillbaka i tidslinjen och se hur filen såg ut vid olika tidpunkter.

Illustration av versionshantering

Versionshantering låter dig även skapa grenar från tidslinjen. Du kan bryta dig ur en gren och fortsätta arbeta på en annan gren. Du kan sedan slå ihop de två grenarna igen.

Att arbetat i ett versionshanteringssystem brukar kallas för att en arbetar med ett arbetsflöde (workflow).

Uppgifter

Grundläggande uppgifter

Uppgift 1

Vad menas med versionshantering?

Uppgift 2

Ge exempel på versionshantering?