Område Vad är

1. Versionshantering

Versionshantering är ett sätt att spara och hantera ändringar i filer.

Versionshantering

2. Git versionshantering

Git är ett system för versionshantering.

Git versionshantering

3. Github versionshantering

GitHub är ett webbaserat verktyg för versionshantering som använder Git.

Github versionshantering