Branches

📕 3 minuters läsning

Introduktion

Branches eller grenar på svenska är en viktig del av Git och GitHub.

En branch är en parallell version av ditt repo, en kopia, där du kan göra ändringar utan att påverka ditt projekt. Du kan sedan välja att spara dina ändringar i din main branch eller kasta dem. Du kan likna det med att du gör en kopia av dokumentet du arbetar med för att sedan kunna göra ändringar utan att påverka det ursprungliga dokumentet.

Instruktioner

Kommandot git branch används för att skapa en ny branch. För att bestämma vilken branch som är aktiv, där dina ändringar sparas så är kommandot git checkout <branchnamn>.

Använd ett repo och skapa en ny branch, kalla den dev, och byt sedan aktiv branch till dev.

git branch dev
git checkout dev

Du har nu en komplett historik av ditt repo i main branchen och en ny branch som heter dev. I dev kan du nu skapa ny commits som sparas i dev och detta påverkar inte main.

Illustration, ny branch

För att se vilka brancher som finns skriver du git branch.

git branch

Skapa en ny fil i dev och spara den. Byt sedan till main branchen och kontrollera att filen inte finns där.

git checkout dev
touch newfile.txt
git add newfile.txt
git commit -m "Added new file"
git checkout main
ls

När du är klar med en branch så är kommandot för att ta bort den git branch -d <branchnamn>.

Det är viktigt att du kommer ihåg att spara dina ändringar i din branch innan du byter till en annan branch. Om du inte gör det så kommer du att förlora dina ändringar.