Hjälp

Här hittar du information kring hur den här webbplatsen fungerar.

Cookies och data

Den här sidan sparar information i din webbläsare kring vilka uppgifter du har slutfört och arbetat med.

Om din progression / stjärnor på sidan ser fel ut eller inte fungerar, testa att rensa din cache och cookies (din progressions-data finns sparad i localstorage).

Anteckningar

De anteckningar du kan göra på delarna (uppgiftssidorna) sparas i din localstorage. Det är viktigt att komma ihåg att om du rensar din cache eller byter webbläsare försvinner dina anteckningar.

Pedagogisk tanke

Det pedagogiska upplägget för den här sidan är baserat på forskning om testbaserat lärande.

Tema

Ett tema är en större del av kursen som samlar ett antal områden. Ett tema kan till exempel utgå från ett centralt innehåll från kursplanen.

Område

Ett område är en specifik del i ett tema.

Del

En del är en bit i området med tillhörande uppgifter. Det är förmågor eller kunskap som behöver inhämtas för att förstå helheten som gör området.

Varje del innehåller tre avsnitt:

Uppgifter

Uppgifterna är uppdelade i två olika nivåer. Den första nivån är grundläggande och är markerad med en stjärna Grundläggande uppgifter. Den andra nivån är mer avancerade och markerad med två stjärnor Grundläggande uppgifter Grundläggande uppgifter. Det är valfritt att arbeta med fördjupningsuppgifterna.

Slutprov

För områden kan det finnas slutprov. De uppgifterna visas när du har slutfört samtliga delar i området.