Frågor

På den här sidan visas en översikt över alla frågor från de teman, områden och delar som kursen Git och GitHub innehåller.

För dig som elev så är det en möjlighet att se vad du behöver kunna och förstå efter att du har slutfört varje område. Frågorna är utformade för att hjälpa dig att minnas.

För dig som lärare så ger det dig en överblick över materialet så att du kan använda frågorna i dialog med eleverna eller för examination.

 • Tema: hur
  • Område: arbetsflode
   • Område: git
    • Förklara skillnaden mellan untracked och tracked?
   • Område: github
   • Tema: introduktion
    • Område: kom-igang
     • Område: vad-ar
      • Vilka tre tillstånd har filerna i ett Git-repo?
      • Vad menas med versionshantering?
      • Ge exempel på versionshantering?
    • Tema: varfor
     • Område: pedagogiskt
      • Område: samarbete